Copyright © 2022 Miami Building Distribution sp. z o.o. All rights reserved.

Miami Building Distribution sp. z o.o.

ul. Fabryczna 10, 62-200

Gniezno


 

NIP 7842517227

REGON 382681805

KRS 0000774360

 


 

O NAS

BUDOWNICTWO SZKIELETOWE

HYDROIZOLACJE

MATERIAŁY DO OCIEPLEŃ

Firma Miami Building Distribution powstała w 2019 roku, ale jej korzenie sięgają roku 2004, kiedy to zaczęliśmy działać na rynku materiałów budowlanych i poszerzać swoją wiedzę na temat innowacji w budownictwie.

WSPIERAMY DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

WSPÓŁTWORZYMY POLSKIE ŚRODOWISKO BIZNESOWE

Polska Korporacja Akademicka Baltia

Polska Korporacja Akademicka Baltia to stowarzyszenie ideowo-wychowawcze utworzone w 1921 roku, zrzeszające studentów, doktorantów oraz absolwentów poznańskich uczelni wyższych. Historycznie jego członkami były takie osoby, jak dr Roman Dmowski, gen. Józef Haller czy prof. Jan Kasprowicz. Cele, jakie przyświecają obecnym jego członkom, to w głównej mierze rozwój fizyczny oraz intelektualny społeczności studenckiej oraz budowanie przyjacielskich relacji między jego członkami.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Stowarzyszenie zrzeszające polskich ekonomistów. Do jego nadrzędnych zadań należą:

  • popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w naszym kraju
  • zwiększanie świadomości ekonomicznej Polaków
  • umożliwianie podnoszenia kwalifikacji jego członkom
  • działalność opiniotwórcza w kwestiach ekonomicznych.

Kongres Polskiego Biznesu

Stowarzyszenie, które za cel obrało sobie rozwój przedsiębiorczości wśród pokolenia młodych Polek
i Polaków. Realizuje ten cel poprzez:

  • krzewienie patriotyzmu gospodarczego
  • networking
  • działania na rzecz budowy suwerenności gospodarczej Polski
  • wychodzenie z inicjatywą prawotwórczą polegającą na tworzeniu, promowaniu i lobbowaniu za wprowadzaniem ustaw mających za zadanie ułatwiać polskim przedsiębiorcom prowadzenie własnych biznesów.

Fundacja Templariuszy

Jest to fundacja nawiązująca swoim rodowodem do historycznego Zakonu Templariuszy. W jej obszarze działań główne miejsce zajmują:

  • pomoc charytatywna, której beneficjentami są osoby z niepełnosprawnościami, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz matki samotnie wychowujące dzieci
  • wspieranie czynem i słowem chrześcijan, a w szczególności katolików zamieszkujących Izrael.

Fundacja Kawalerów Zakonu Maltańskiego

Fundacja należąca do Zakonu Kawalerów Maltańskich. Od 2000 roku prowadzi Dom Pomocy Maltańskiej w podpoznańskim Puszczykowie, który zapewnia zajęcia w ciągu dnia dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto dzięki zaangażowaniu Fundacji Maltańskiej w Poznaniu funkcjonuje Ośrodek Geriatryczno-Gerontologiczny, dzięki któremu seniorzy zamieszkujący stolicę Wielkopolski mają dostęp do specjalistycznej opieki medycznej.

Ponieważ sektor budowlany generuje ok. 1/3 światowych odpadów, stawiamy na produkty ekologiczne, wytwarzane przy jak najmniejszym stopniu ingerencji w środowisko i w możliwie największym stopniu poddające się recyklingowi. Nasze materiały do budownictwa szkieletowego (i nie tylko) nie wydzielają szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji, takich jak toksyczne związki wiążące (np. żywice formaldehydowe). Drewno, wykorzystywane m.in. do produkcji płyt budowlanych naszych marek, pochodzi wyłącznie ze zrównoważonych upraw leśnych i posiada certyfikat FSC, a wszystkie produkty przechodzą szereg restrykcyjnych testów, w tym ogniowych.

EKOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO

Właśnie z uwagi na konieczność ochrony środowiska naturalnego, naszą inspiracją stało się miasto Miami ze swoim zrównoważonym rozwojem i gospodarką w obiegu zamkniętym. Mimo niezwykle szybkiego tempa rozwoju tego centrum handlu międzynarodowego, finansów i rozrywki, Miami jest jednym z najczystszych miast Stanów Zjednoczonych. Wszystko to dzięki stosowaniu materiałów i produktów spełniających szereg rygorystycznych wymagań dotyczących trwałości i możliwości przetwarzania, na jakie również my postawiliśmy. 

INSPIRACJA

Naszą misją jest dostarczanie innowacyjnych, ekologicznych materiałów, głównie do budownictwa szkieletowego jako do konstrukcji, w których stosunkowo niższym kosztem (w porównaniu z budownictwem murowanym) można uzyskać standard energooszczędny, aż do pasywnego. Ochrona środowiska naturalnego i zdrowia stanowi fundament, na jakim budujemy swoją markę, a idee zrównoważonego rozwoju implikujemy na rodzimym rynku.

 

Nasi Klienci z sektora budowlanego korzystają z atrakcyjnych warunków współpracy i indywidualnych programów handlowych. Dopasowujemy ofertę do indywidualnych wymagań i oczekiwań, dzięki czemu zyskaliśmy szerokie grono odbiorców naszych produktów. Budujemy trwałe relacje biznesowe, dzięki którym Klienci wracają do nas przy kolejnych inwestycjach budowlanych.

MISJA

Na potrzeby propagowania wiedzy z zakresu budownictwa szkieletowego i ekologicznych rozwiązań uruchomiliśmy blog, do którego śledzenia zapraszamy.

WIEDZA

BLOG