Copyright © 2022 Miami Building Distribution sp. z o.o. All rights reserved.

Miami Building Distribution sp. z o.o.

ul. Fabryczna 10, 62-200

Gniezno


 

NIP 7842517227

REGON 382681805

KRS 0000774360

 


 

PŁYTY KONSTRUKCYJNE

MIAMI Panel, GreenBoard Suprema® GB 1050, Power Gypsum

Ekologiczne

Ognioodporne

Odporne na wilgoć

Trwałe

Płyty konstrukcyjne to płyty budowlane, które mogą być stosowane jako poszycie elementów nośnych w konstrukcjach szkieletowych (drewnianych lub stalowych). Dzięki odpowiednim parametrom fizycznym, usztywniają szkielet budynku w stopniu zapewniającym jego stabilność i trwałość. W przeciwieństwie do zwykłych płyt na poszycie czy wykończeniowych, płyty konstrukcyjne mają za zadanie przenoszenie obciążeń działających prostopadle do płaszczyzny środkowej płyty, na układ podporowy, niezależnie od tego, czy ten układ stanowią podpory punktowe (słupy), krawędziowe (belki, brzegi ścian), czy powierzchniowe (podłoże sprężyste fundamentów). 

Zastosowanie płyt konstrukcyjnych

 

Płyty konstrukcyjne mogą być stosowane, w zależności od grubości, we wszystkich elementach konstrukcji budowlanych, nie tylko nośnych. Obszar ich zastosowania przedstawia się następująco:

  • ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne

  • poszycie ścian działowych nienośnych

  • poszycie innych konstrukcji niż ściany

  • dachy skośne, płaskie i odwrócone

  • suchy tynk

  • suchy jastrych na belkach

  • stropy i sufity podwieszane

 

W przypadku ścian nośnych w konstrukcjach ramowych, konieczne jest zastosowanie płyt konstrukcyjnych przynajmniej po jednej stronie ramy. Jeśli – np. przy konstruowaniu ścian otwartych dyfuzyjnie – niezbędne jest użycie po stronie zewnętrznej płyt budowlanych niespełniających parametrów płyt konstrukcyjnych, sam szkielet należy wzmocnić dodatkowymi elementami lub belkami i słupami o większych przekrojach. Bardziej szczegółowe wytyczne leżą w gestii konstruktora.

 

Skład płyt konstrukcyjnych

 

Najbardziej rozpowszechnioną płytą konstrukcyjną jest płyta OSB-3, składająca się z wiórów drewnianych spajanych żywicami formaldehydowymi. Jej zaletą są dobre parametry związane z mechaniką budowli. Wadami – nieodporność na ogień i wilgoć, wydzielanie szkodliwego formaldehydu, różne właściwości fizyczne w obu osiach, duży opór dyfuzyjny (materiał „nieoddychający”).  Płyta OSB nie nadaje się więc do otwartych dyfuzyjnie konstrukcji szkieletowych nowego typu, pomieszczeń wilgotnych oraz narażonych na działanie wysokiej temperatury i ognia.

 

Płyty konstrukcyjne MIAMI ECO BOARD składają się wyłącznie z drewnianych wiórów, drzazg lub włókien, spajanych cementem portlandzkim lub naturalnym gipsem kopalnym. Jako dodatek hydratacyjny stosowane jest szkło wodne (zwykle krzemian sodu). Powleka ono drewniane zrębki (różnych wielkości, w zależności od rodzaju płyty), co zapobiega uwalnianiu się z drewna do kompozytu naturalnych cukrów, opóźniających proces tężenia. MIAMI ECO BOARD to płyty konstrukcyjne przyjazne dla środowiska naturalnego i nieszkodliwe dla zdrowia. Dzięki zastosowaniu naturalnych składników, nie wydzielają szkodliwych substancji ani w procesie produkcji, ani w trakcie użytkowania budynku. Są naturalnie odporne na korozję biologiczną (bez konieczności stosowania chemicznych środków), wilgoć, zmienne warunki atmosferyczne i ogień.

BLOG