Gdzie sprawdzają się podłogi podniesione?

Każdy nowoczesny budynek komercyjny to nie tylko zapewniająca odpowiednią wytrzymałość konstrukcja, ale również duża liczba wszelkiego typu instalacji, które umożliwiają jego właściwe funkcjonowanie.

Niestety na etapie przygotowywania projektu często nie są znani ani ostateczni użytkownicy obiektu, ani ich specyficzne potrzeby. Pomieszczenia przeznaczone na siedzibę banku mimo pewnego podobieństwa będą się znacznie różniły od tych, jakie będą potrzebne firmie informatycznej czy agencji reklamowej, zarówno pod względem organizacji przestrzeni, jak i wyposażenia technicznego. Biurowiec musi więc być zaprojektowany i wybudowany tak, by zapewniał możliwie dużą elastyczność i szerokie możliwości adaptacyjne. Jest to tym ważniejsze, że w wielu przypadkach najemcy dość często się zmieniają, co nierzadko oznacza konieczność poważnej przebudowy i wymiany zamontowanych systemów. Jednym ze sposobów na przygotowanie budynku na różne ewentualności i ułatwienie użytkownikom zagospodarowywania przestrzeni oraz obniżenia związanych z tym kosztów jest zaplanowanie w nim podłogi podniesionej. Rozwiązanie tego typu gwarantuje łatwość dopasowania powierzchni do potrzeb właściciela lub najemcy i wiąże się ze zmniejszeniem kosztów. Przyjrzyjmy się bliżej konstrukcji podłóg podniesionych, zobaczmy, jakie są ich zalety oraz sprawdźmy, w jakich obiektach można je zastosować.

Dlaczego podłoga podniesiona to dobre rozwiązanie?

Liczba instalacji, jakie muszą się znaleźć w każdym budynku przygotowywanym do wykorzystania na potrzeby konkretnej firmy, jest zawsze bardzo duża. Po całym obiekcie musi być rozprowadzona instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna oraz wentylacyjna. W większości wypadków konieczne będzie też zamontowanie odpowiednich urządzeń gwarantujących zabezpieczenie przeciwpożarowe – systemów wykrywających zadymienie i wzrost temperatury, instalacji alarmowej oraz gaśniczej. Nierzadko w budynku trzeba też zaplanować sieć hydrantów gaśniczych. Projekt musi uwzględnić system oddymiający, a także wiele instalacji, które będą niezbędne podczas przystosowywania budynku do konkretnego sposobu wykorzystania dostępnej przestrzeni – instalacji kontroli dostępu, monitoringuoświetleniaklimatyzacji, nagłośnienia czy rozprowadzenia światłowodów sieci komputerowej oraz okablowania telefonicznego.

Część tego rodzaju systemów może być rozprowadzana w sufitach podwieszanych. Tak zwykle dzieje się w przypadku systemów przeciwpożarowych np. czujników dymu czy tryskaczy. Podobnie rozmieszcza się zazwyczaj kanały wentylacyjno-klimatyzacyjne i kasetony z oświetleniem. Więcej problemów przysparzają instalacje elektryczne, sieci komputerowe czy systemy kontroli dostępu. W ich przypadku sprowadzenie okablowania do poziomu, gdzie będzie podłączone do poszczególnych urządzeń, jest trudne, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z dużą otwartą przestrzenią bez ścianek działowych lub filarów, które można by do tego wykorzystać. W takiej sytuacji najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie poprowadzenie kabli w podłodze. W przypadku tradycyjnych wylewek i posadzek rozwiązanie takie będzie dość kosztowne i kłopotliwe. Oznaczałoby konieczność wykucia bruzd bądź kanałów, a tym samym łączyłoby się z wysokimi kosztami i nie spełniałoby wymogu elastyczności. Przy każdej zmianie układu i rozmieszczenia biurek lub poszczególnych urządzeń wiązałoby się z kolejnym hałaśliwym remontem.

Zupełnie inaczej rzecz ma się jednak w sytuacji, gdyby w budynku przewidziano możliwość skorzystania z podłóg wyniesionych. Przy takim rozwiązaniu nie tylko kable, ale również dowolnego rodzaju instalacje mogą być ułożone w wybrany przez użytkownika sposób, a ewentualne zmiany mogą być wprowadzane właściwie na bieżąco i nie wiążą się ani z długotrwałymi przygotowaniami, ani koniecznością wyłączenia z eksploatacji całości lub części wykorzystywanej przestrzeni. Co więcej, równie szybko można w razie potrzeby – remontu, zmiany organizacji biura czy przeprowadzki – zdemontować wszystkie lub wybrane elementy i przenieść do nowej lokalizacji.

Jaka jest konstrukcja i rodzaje podłóg podniesionych?

Podłoga podniesiona to bardzo ciekawe rozwiązanie, które od lat jest z powodzeniem wykorzystywane zarówno przy wykańczaniu podłóg w budynkach, jak i przy organizacji przestrzeni placów czy tarasów. System tego rodzaju wykorzystuje klasyczne płyty – np. wiórowo-cementowe, gipsowe, wykonane z różnego rodzaju kompozytów, a często także betonu lub kamienia naturalnego – zwłaszcza w przypadku tarasów i terenów przylegających do budynków. Płyty są układane na odpowiednio wypoziomowanych i ustawionych w regularnych odstępach słupkach pełniących funkcję konstrukcji nośnej. Wysokość słupków może być różna, a zatem i wielkość przestrzeni znajdującej się między podłogą a poziomem podłogi podniesionej będzie rozmaita. Tam, gdzie podłoga ma się znaleźć na różnych poziomach w obrębie jednego pomieszczenia, niezbędne będą również elementy wypełniające boki.

Struktura nośna podłogi podniesionej zależy od jej poziomu, planowanego obciążenia oraz powierzchni, na jakiej ma być ułożona. Możliwe rozwiązania to system wolnostojących słupków niezależnych od siebie i osobno mocowanych do podłoża przy pomocy kleju lub kotwienia mechanicznego. Poszczególne elementy są zwykle wykonane ze stali i tworzywa sztucznego. Słupki wolnostojące pozwalają na wykonanie podłogi znajdującej się na wysokości do 50 cm od podłoża. W miejscach, gdzie podłoga będzie bardziej obciążona, poszczególne słupki są łączone przy pomocy stalowych belek przytwierdzanych do słupków za pośrednictwem specjalnych uchwytów lub elementów złącznych. W takim przypadku większe mogą być też odległości od podłoża, co pozwala na zróżnicowanie powierzchni. Kolejną możliwością jest oparcie na słupkach struktury nośnej wykonanej z kratownic. Taka konstrukcja umożliwia wyniesienie podłogi nawet na 2 m od podłoża i sprawdza się znakomicie nie tylko w przypadku większego obciążenia, ale również przy budowie auli czy pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia konferencji.

W zależności od potrzeb powierzchnia podłogi podniesionej może być wykonana w wersji modułowej lub monolitycznej. Podłoga modułowa składa się z pojedynczych płytek o znormalizowanych rozmiarach, zwykle około 60 × 60 cm układanych na konstrukcji nośnej. Takie rozwiązanie umożliwia łatwy i niemal nieograniczony dostęp do każdego miejsca, gwarantując największą elastyczność. Innym rozwiązaniem jest podłoga monolityczna. Może ona być wykonana w dwóch technologiach – mokrej i suchej. System monolityczny zapewnia nieco mniejszą elastyczność, ponieważ dostęp do ułożonych instalacji odbywa się za pomocą specjalnych kanałów i systemu klap. W przypadku podłogi monolitycznej suchej na słupkach lub ramie układane są płyty 60 × 60 cm albo 60 × 120 cm, a niekiedy 60 × 180 cm. Są łączone ze sobą na system pióro-wypust lub specjalne zatrzaski. Przy podłodze monolitycznej mokrej na powierzchni podłogi po pozostawieniu przerw na kanały i włazy rewizyjne układane jest specjalne zabezpieczenie np. w postaci folii budowlanej, a następnie wylewany podkład anhydrytowy lub posadzka żywiczna. Podłoga tego rodzaju zapewnia większą sztywność, a po zastosowaniu odpowiednich wzmocnień może służyć jako posadzka przemysłowa.

Zalety korzystania z podłóg podniesionych i ich zastosowania

Ważną cechą podłóg podniesionych jest to, że ich powierzchnia może być, podobnie jak klasyczna posadzki, wykończona na różne sposoby. W przypadku podłóg modułowych rodzaj użytego materiału zależy od tego, czy dostęp do poszczególnych miejsc jest potrzeby częściej, czy też nie. W pierwszym przypadku rodzaj pokrycia musi również mieć charakter modułowy – np. w postaci okładzin ceramicznychpaneli z tworzywa sztucznego czy drewna. Jeśli nie będzie to konieczne, można zastosować szerszą paletę łatwo demontowanych posadzek – np. wykładzin, paneli, parkietu czy nawet kamienia naturalnego. Przy posadzkach monolitycznych swoboda jest już całkowita i na powierzchni może się pojawić również posadzka żywiczna czy wykładzina dywanowa.

Podłogi podniesione świetnie sprawdzają się w budynkach biurowych o różnym sposobie organizacji przestrzeni. Nadają się bardzo dobrze zarówno do popularnych przestrzeni typu open space, jak i tam, gdzie powierzchnia jest dzielona na mniejsze pomieszczenia. Okażą się jednak przydatne również w takich obiektach jak serwerownie i pomieszczenia techniczne albo produkcyjne o umiarkowanym obciążeniu. Bardzo dobrze nadają się do budynków użyteczności publicznej. Znakomicie sprawdzą się też w obiektach wystawowych, centrach konferencyjnych i pomieszczeniach dydaktycznych.

Największymi atutami podłóg podniesionych jest możliwość ukrycia wszystkich potrzebnych instalacji i dowolnego ich rozprowadzenia, w sposób, dzięki któremu pozostają zarazem niewidoczne i łatwo dostępne. Liczy się także fakt, że umożliwiają elastyczną aranżację przestrzeni oraz swobodnego kształtowania poziomu, na którym znajdzie się posadzka. Do zalet podłogi podniesionej trzeba też zaliczyć łatwość wprowadzania zmian i przebudowy jej części lub całości. Plusem jest szeroka gama wykończeń oraz ich bezproblemowa wymiana w razie potrzeby. Do korzyści z wyboru takiego systemu należy krótki czas, w jakim można przygotować gotową podłogę oraz niskie koszty ewentualnego demontażu. Na uwagę zasługuje też fakt, że podłoga podniesiona będzie dobrym sposobem na wyciszenie pomieszczeń dzięki odseparowaniu konstrukcji od podłoża.

Wróć